Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

м-р Ташко Тодоров

Редовен професор

м-р Ташко Тодоров

Туба, Тромбон, Оркестарски делници за туба и тромбон, Камерна музика за дувачки инструменти

email: dmbuc.ttodorov@gmail.com

Роден на 09.03.1954 во Битола


Школско образование: 

1960-1968 -О.У. Д-р Трифун Пановски- Битола 

1968/69-1973 -Средно Музичко Училиште – класа Проф. П. Клишманиќ 

1977. -ФМДУ  – класа Проф. Ѓорѓи Стефановски  каде и дипломирав

1998/99  - Магистарски студии на Државна музичка академија - Софија во класата на  П роф. Димитар Момчилов  


Работна и педагошка дејност: 

1975- Наставник по музичко образование во О.У. “Браќа Миладиновци” 

1977- Прв тромбон во РТВ Приштина – Симфониски и Ревиски оркестар 

1979- Први-Втори тромбон во Операта при МНТ 

1982- Еден од оснивачите на Градскиот дувачки оркестар Скопје 

1982- Почеток на долгогодишната хонорарна соработка со Македонската Филхармонија 

1991- Почеток на хонорарна соработка со Оркестарот на АРМ  

1991- Хонорарен професор по тромбон во ДМБУЦ “И. Н. ЛУЈ” 

1995- Редовно вработен во ДМБУЦ “И. Н. ЛУЈ” како професор по тромбон и камерна музика 

2001- Оснивач на Квартет тромбони при МОБ 

2007- Избран за Доцент на ФМУ – тромбон и туба 


Носител на дипломи за учество  на државни и меѓународни  натпревари: 

1996- Диплома за камерни состави  

1998- Диплома за најуспешен професор – Нови Сад Р. Србија 

2005- Диплома за успешна работа со камерни состави и дувачки оркестри 

2006- Диплома за успешна работа со камерни состави  

2006- Диплома за учество на смотри- Бриндизи Р. Италија 

2006- Диплома за учество на меѓународен натпревар 

2007- Сертификат на УСАИД 


Со  решенија на МОН именуван за изготвување наставни планови и програми за тромбон, туба и  камерна музика. 
Неговите студенти и ученици се добитници на голем број домашни и странски награди, и учествувале во меѓународни оркестри.