Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Протокол за изведување на испити со физичко присуство од Министерството за образование и наука

Објавено на: 10 јуни 2020

Почитувани колеги и студенти,
во прилог можете да го видите протоколот за изведување на испити со физичко присуство од Министерството за образование и наука.
Protokol_visoko.pdf