Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Од концертната серија „Musica Viva на отворено“, 26, 27 и 28 јуни 2021 година