Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Свечен концерт на 6 декември во чест на Денот на ФМУ – Скопје