Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Распореди/Испити

Објавено на: 23 мај 2023

Соопштение за заверка на летен семестар и пријавување на испити за летната испитна сесија за студентите од втор циклус студии

С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ   Се известуваат студентите од втор циклус студии дека заверката на летниот семестар и пријавувањето на ис...
прочитај повеќе >>

Објавено на: 17 мај 2023

Соопштение за заверка на летен семестар и пријавување на испити за летната испитна сесија 2022/2023

С О О П Ш Т Е Н И Е за заверка на летен семестар и пријавување на испити за летната испитна сесија 2022/2023   Се известуваат студентите од прв циклус студии дека...
прочитај повеќе >>