Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

м-р Тодор Светиев

Пензиониран

м-р Тодор Светиев

Пијано

email: svetievtodor@hotmail.com

Образование 

1977 - Дипломира на отсекот за пијано на Музичката Академија во Загреб.

1979 - Магистрира  на отсекот за пијано на Факултетот за Музичка Уметност во Скопје. 


Работно искуство 

1988 – и потоа

Редовен професор на катедрата за клавишни инструменти  на Факултетот за Музичка Уметност во Скопје.