Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Пријавување на испити за есенската испитна сесија 2022/2023

Објавено на: 11 јули 2023

С О О П Ш Т Е Н И Е

за пријавување на испити за есенската испитна сесија 2022/2023

 

Се известуваат студентите од прв циклус студии дека пријавувањето на испитите за есенската испитна сесија, ќе се одвива во периодот од 23.8. – 25.8.2023 година.

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

- индекс

- пријави за испити, целосно пополнети*

*студентите ги пријавуваат само испитите кои ги положиле преку колоквиуми во овој семестар и испитите кои ќе ги полагаат во оваа испитна сесија, а за кои добиле потпис во индекс од предметниот професор.

 

Студентите кои нема да ги достават пријавите за испити во одделението за студентски прашања во предвидениот рок, пријавувањето ќе може да го направат со уплата на казна, во висина од 400 денари по испит.

 

Електронското пријавување на испитите во Iknow системот ќе биде активно од 21.8. до 24.8.2023 година и е задолжително за сите студенти.

 

Eвентуални технички проблеми при електронското пријавување, треба да пријавите на studentskiprasanja@fmu.ukim.edu.mk, најдоцна до 24.8.2023.