Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Галерија

Musica Viva 3.6.2022: Вокално студио

Концертна серија „Musica Viva на отворено“ – 29 мај 2022 година

Концертна серија „Musica Viva на отворено“ – 28 мај 2022 година

Концертна серија „Musica Viva на отворено“ – 27 мај 2022 година

Концерт „Уметничка соработка“, програма Musica Viva, 21 декември 2021 година

Свечен концерт на 6 декември во чест на Денот на ФМУ – Скопје

Концертна серија „Musica Viva во чест на 55 години ФМУ“, 28 ноември 2021 година

Концертна серија „Musica Viva во чест на 55 години ФМУ“, 27 ноември 2021 година

Од концертната серија „Musica Viva на отворено“, 26, 27 и 28 јуни 2021 година