Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

РОКОВИ И УПАТСТВА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ, ПОЛАГАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕБНАТА 2020/2021

Објавено на: 26 септември 2020

РОКОВИ И УПАТСТВА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ, ПОЛАГАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕБНАТА 2020/2021

 

  • ПРИЈАВУВАЊЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ВО ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК ЌЕ СЕ ВРШИ НА 28-миСЕПТЕМВРИ- до 15:00 часот 2020 ГОДИНА
  • ПОЛАГАЊЕТО НА ПРИЕМНИТЕ ИСПИТИ ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 29-ти ДО 30-ти СЕПТЕМВРИ 2020 (РАСПОРЕДОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРИЕМНИ ИСПИТИ Е ОБЈАВЕН ВО ПРИЛОГ)
  • РЕШЕНИЕТО ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИТЕ ЌЕ БИДЕ ОБЈАВЕНО НА 1-ви ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА
  • ЗАПИШУВАЊЕТО НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЌЕ СЕ ВРШИ НА 1-ви ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА

 

Сите останати информации околу потребната документација може да ги погледнете во прилог на ова соопштение и на следниот линк кој води до конкурсот за запишување на студенти на прв циклус студии:

http://fmu.ukim.edu.mk/mk/Home/News/60455/Konkurs-za-zapishuvanje-studenti-na-prv-ciklus-studii

 

ПРИЛОГ:

-Упатство за приемни испити само студиските програми за 2020/21

-Упатство за приемен испит за студиските програми за инструменти

-Распоред на приемни испити, трет уписен рок

Распоред приемни испити 3 рок 2020.pdf Упатство за приемен испит инструменти.pdf Упатство за приемни испити само програми за 2020 2021.pdf