Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Продолжување на рокот за интерниот оглас за обезбедување стипендии за социјално загрозени студенти од втора и трета година на студии

Објавено на: 17 октомври 2023

Почитувани студенти од втора и трета година на студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје, 


ве известуваме дека рокот за аплицирање на интерниот Оглас за обезбедување на стипендии наменети за социјално загрозени студенти од втора и трета година на студии е продолжен до 30.10.2023 година. 
Сите обрасци за пријава и потребните изјави може да ги подигнете од одделението за студентски прашања. 

Интерен оглас за стипендии за социјално загрозени студенти од втора и трета година.PDF