Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Листи на изборни предмети

Објавено на: 25 септември 2023

Почитувани студенти, 

во прилог може да ги погледнете листите на изборни предмети кои ќе бидат активни за учебната 2023/2024 година, за студентите од I и II студиска година и за студентите од III и IV студиска година.

Листа на изборни предмети за I и II година.pdf Листа на изборни предмети за III и IV година (6).pdf