Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Одлука за распишување на избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание и Одлука за организирање на изборите на Факултетот за музичка уметност - Скопје

Објавено на: 27 ноември 2023

Почитувани студенти, 

во прилог е Одлуката за распишување на избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за музичка уметност - Скопје, кои ќе се одржат на 25.12.2023 година и одлуката за организирање на изборите, преку собири на студентите за предлагање на кандидати. 

Odluka za izbor na pretsedatel i clenovi na fss.pdf ОДЛУКА НА ФСС 01.12..pdf