Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Упатство за спроведување на избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за музичка уметност - Скопје

Објавено на: 11 декември 2023

Почитувани студенти, 

во прилог може да го погледнете упатството за спроведување на избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за музичка уметност - Скопје.

ФСС.pdf