Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Концертна серија „Musica Viva во чест на 55 години ФМУ“, 28 ноември 2021 година