Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Концерт „Уметничка соработка“, програма Musica Viva, 21 декември 2021 година