Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Резултати од приемни испити на кандидатите пријавени во третиот уписен рок, од учебната 2021/2022 година